Nástroj rozdelí žiakov náhodne do skupín podľa zvolených parametrov.